GDPR – Dataskyddsförordningen/Lagen om personuppgifter

 

Ändras någon personuppgift, hälsotillstånd etc. som vi bör känna till och kan bli missvisande för behandlingen och dess resultat, är det DU som kund som ansvarar för att informera därom så att vi kan ändra detta i våra register.

Önskar du att upphöra som kund till oss är det ditt ansvar att informera oss om att du önskar bli raderad i våra register.

Du kan närsomhelst få dina personuppgifter borttagna, men då är det också viktigt att förstå att vi inte längre har möjlighet att gå tillbaka och söka information om dina tidigare behandlingar.

Du har även rätt att få ut dina personuppgifter, men måste då se till att legitimera dig på ett sådant vis att vi kan lämna ut dessa. Begär du ut personuppgifter mer än 1 gång per år, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för detta.

Personuppgifterna registrerar vi för att kunna kontakta dig, informera och skicka SMS och nyhetsbrev till dig. Vill du inte ha dessa, kan du närsomhelst via dessa avregistrera dig för vidare utskick. Tänk på att SMS-utskick för reklam och SMS för information kring din behandling separeras.

Med ditt godkännande är du också införstådd med att dina personuppgifter också kan komma att hanteras av personuppgiftsbiträden till oss, såsom systemleverantörer och dess personuppgiftsbiträden för att kunna leverera en helhetstjänst för dig. När du registrerar dig på vår internetbokning innefattas även det av samma avtalsvillkor och samtycke från dig.

Om du INTE samtycker med att vi lagrar dina personuppgifter enligt ovan, eller för att skicka SMS med information om behandling och eventuella erbjudanden, meddela oss i personalen!