GDPR

Dataskyddsförordningen/Lagen om personuppgifter

Önskar du att upphöra som kund till oss är det ditt ansvar att informera oss om att du önskar bli raderad i våra register.

Du kan närsomhelst få dina personuppgifter borttagna, men då är det också viktigt att förstå att vi inte längre har möjlighet att gå tillbaka och söka information om dina tidigare köp.

Du har även rätt att få ut dina personuppgifter, men måste då se till att legitimera dig på ett sådant vis att vi kan lämna ut dessa.

Personuppgifterna registrerar vi för att kunna kontakta dig, informera och skicka SMS och nyhetsbrev till dig. Vill du inte ha dessa, kan du närsomhelst via dessa avregistrera dig för vidare utskick.

Med ditt godkännande är du också införstådd med att dina personuppgifter också kan komma att hanteras av personuppgiftsbiträden till oss, såsom systemleverantörer och dess personuppgiftsbiträden för att kunna leverera en helhetstjänst för dig.

Om du INTE samtycker med att vi lagrar dina personuppgifter enligt ovan, eller för att skicka SMS eller mail, meddela oss!